Projects

Jäkäläkangas

Karvia Snart i drift

Jäkäläkangas i siffror

30 MW

Totaleffekt

5

Antal kraftverk

2023

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Jäkäläkangas vindkraftsprojekt är beläget i Karvia kommun i norra Satakunta. Utmärkta vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att platsen är väl lämpad för vindkraftsproduktion.

 

Tidsplan

Det planerade byggandet av Jäkäläkangas vindkraftsprojekt inleddes 2022 och den kommersiella produktionen startar 2023.

 

Administration och drift

Efter att vindparkerna har färdigställts kommer Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av dem.

 

Ägande

Ilmatar äger Jäkäläkangas vindkraftspark genom sitt dotterbolag.

 

Ytterligare information

Tuomas Lapp
Projektchef
+358 40 653 8323
[email protected]