Projects

Jäkäläkangas

Karvia I drift

Jäkäläkangas i siffror

30 MW

Totaleffekt

5

Antal kraftverk

2023

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Jäkäläkangas vindkraftsprojekt är beläget i Karvia kommun i norra Satakunta. Utmärkta vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att platsen är väl lämpad för vindkraftsproduktion.

Administration och drift

Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy svarar för en högklassig teknisk och kommersiell administration av Jäkäläkangas vindkraftspark.

Ägande

Ilmatar äger Jäkäläkangas vindkraftspark genom sitt dotterbolag.

 

Ytterligare information

Sami Holappa
TCM Engineer
+358 40 610 1665
[email protected]