Projects

Jorois flygplats

Jorois I drift

Jorois flygplats i siffror

2023

Driftsättning

5 MWp

Totaleffekt

6 ha

Yta

Bakgrundsfakta

Solkraftsparken som planeras på Joroinens flygplatsområde har byggts på en yta på cirka 6 hektar och kommer att producera el med en nominell kapacitet på 5 MWp.

Elenergin som solparken producerar under ett år motsvarar årsförbrukningen av energi för cirka 250 eluppvärmda småhus (20 000 kWh/a).

Förvaltning och drift

När solkraftsparken är färdig kommer den att förvaltas av Ilmattares dotterbolag Ilmatar Service Oy för högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Ytterligare information

Matti Luukkainen
TCM Engineer
Ilmatar Energy Oy
+358 44 245 3195
[email protected]