Projects

Jorois flygplats

Jorois I drift

Jorois flygplats i siffror

2023

Driftsättning

5 MWp

Totaleffekt

6 ha

Yta

Bakgrundsfakta

Solkraftsparken som planeras på Joroinens flygplatsområde har byggts på en yta på cirka 6 hektar och kommer att producera el med en nominell kapacitet på 5 MWp.

Elenergin som solparken producerar under ett år motsvarar årsförbrukningen av energi för cirka 250 eluppvärmda småhus (20 000 kWh/a).

Förvaltning och drift

När solkraftsparken är färdig kommer den att förvaltas av Ilmattares dotterbolag Ilmatar Service Oy för högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Ytterligare information

Elviira Ritari
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337
[email protected]