Projects

Jorois flygplats

Jorois Snart i drift

Jorois flygplats i siffror

2023

Driftsättning

5 MWp

Totaleffekt

6 ha

Yta

Bakgrund

Solkraftsparken som planeras på Joroinens flygplatsområde har byggts på en yta på cirka 6 hektar och kommer att producera el med en nominell kapacitet på 5 MWp.

Förvaltning och drift

När solkraftsparken är färdig kommer den att förvaltas av Ilmattares dotterbolag Ilmatar Service Oy för högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Ytterligare information

Antti Tiri
Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 400 475 095
[email protected]