Projects

Kalliosuo

Keitele Under utveckling

Kalliosuo i siffror

2026

Driftsättning

102 ha

Yta

Bakgrund

Kalliosuons solpark planeras för Keitele. Projektet är i planeringsfasen, och den beräknade driftsättningsåret är 2026. Miljöundersökningar påbörjas i början av 2024.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att skötas av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Timo Laitinen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 550 5500
[email protected]

Anton Sihvonen
markarrende förhandlare
Ilmatar Energy Oy
+358 40 578 2166
[email protected]