Projects

Kettukangas

Merijärvi Under utveckling

Kettukangas i siffror

140-290 MW

Totaleffekt

29

Antal kraftverk

350 m

Navhöjd / Svephöjd

2026-2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar en vindkraftspark med en kapacitet på cirka 140 till 290 MW i området Merijärvi i norra Österbotten. Utvecklingsområdet Kettukangas ligger vid den sydöstra gränsen till Merijärvi, ett område som sträcker sig åt sydost och nordväst om Hillurahka naturreservat.

Området är planerat för maximalt 29 vindturbiner, varav högst 23 turbiner placeras inom Merijärvi-området och 6 turbiner i Oulainen-området. Turbinerna har en maximal svephöjd på 350 meter. Byggstarten för Kettukangas vindkraftspark är planerad till cirka 2026, och produktionen förväntas starta omkring 2027.

Efter färdigställandet kommer Ilmatar Service Oy, ett dotterbolag till Ilmatar Energy, att ta över den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsparken.

Ilmatar driver Kettukangas vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Merijärvi Oy. Projektbolagets hemort är Merijärvi.

Ilmatar-zoninitiativet har godkänts både i kommunen Merijärvi och staden Oulainen år 2022, och mötet för initiering av zonplaneringen samt den preliminära miljökonsekvensbedömningen (EIA) hölls i början av 2023. AFRY Finland Oy är det konsultföretag som ansvarar för zonplaneringen och EIA-processen.

 

Ytterligare information

Helena Arola
Projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 40 869 8695
[email protected]