Projects

Kettukangas

Merijärvi Under utveckling

Kettukangas i siffror

140-200 MW

Totaleffekt

20

Antal kraftverk

350 m

Navhöjd / Svephöjd

2026-2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar en vindpark på cirka 140–200 MW i Merijärvi i Norra Österbotten. Ketunkangas projekteringsområde är beläget vid den sydöstra gränsen av Merijärvi, i ett område som är beläget på den sydöstra och nordvästra sidan om Hillurahka naturskyddsområde.

I området planeras högst 20 kraftverk i Merijärvi och kraftverkens svephöjd är maximalt 350 meter. Påbörjandet av byggandet i Kettukangas vindkraftsprojekt är planerat till ungefär 2026 och produktionsstarten skulle vara cirka 2027.

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

Ilmatar driver Kettukangas vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Merijärvi Oy. Projektbolagets hemort är Merijärvi.

 

 

Ytterligare information

Helena Hansson
Projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 40 869 8695
[email protected]