Projects

Konikallio

Ikaalinen and Hämeenkyrö Under utveckling

Konikallio i siffror

15

Antal kraftverk

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar utreder möjligheter att genomföra ett vindkraftverksprojekt i området Konikallio i Ikalis stads och Tavastkyro kommuns område. Baserat på de preliminära planerna kunde maximalt cirka 15 vindkraftverk placeras i området. Området stöder sig kraftigt på det vindkraftsområde som angetts i Birkalands landskapsplan (Konikallio-Kivinevankalliot). Ilmatar har lämnat in planläggningsinitiativ för projektet till både Ikalis stad och Tavastkyro kommun. Initiativen godkändes av Tavastkyro kommunstyrelse 21.6.2021 och av miljönämnden i Ikalis stad 14.9.2021.

För projektet i Konikallio samt för Ikalis och Tavastkyro utarbetas egna delgeneralplaner för vindkraft och en separat miljökonsekvensbedömning (MKB) som genomförs parallellt med dessa. Avsikten är att synkronisera planläggnings- och MKB-förfarandena för projektet i Konikallio till exempel med avseende på kungörelser, framläggning och möten för allmänheten. Kontaktmyndighet för projektets MKB-förfarande är NTM-centralen i Birkaland.

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Konikallio vindkraftsprojekt har börjat och NTM-centralen i Birkaland lade fram projektets MKB-program 9.2.2022. MKB-programmet för projektet finns tillgängligt på projektets MKB-webbplats på www.ymparisto.fi/KonikalliontuulivoimahankeYVA

Utlåtandet från kontaktmyndigheten, NTM-centralen i Birkaland, om bedömningsprogrammet läggs senare fram på projektets webbplats.

 

Aktuellt:

Delgeneralplanen för projektet är anhängig i både Ikalis stad och Tavastkyro kommun. I planläggningsprojektets första fas presenteras i programmet för deltagande och bedömning (PDB) projektets belägenhet och mål samt berättas det hur man kan delta i planläggningen och hur konsekvenserna av planen bedöms under arbetets gång. Det går att lämna in respons i initialfasen på PDB:erna i vardera kommun under tiden 1.4–9.5.2022.

I Ikalis kan man lämna respons skriftligen till [email protected] eller Ikalis stad, Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikalis. Muntlig respons tas emot av personer som svarar för planläggningen i kommunen. I Tavastkyro är OAS till påseende vid kommunhusets kunddisk på adressen Härkikuja 7 och på kommunens webbplats från och med 1.4.2022. Det går att lämna in respons elektroniskt till [email protected]. Respons som lämnas per brev och muntligen kan lämnas in på adressen Tavastkyro kommun, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Tavastkyro. Muntlig respons skrivs upp när man kontaktar de personer som svarar för planläggningen i kommunen.

 

Inbjudan till möte för allmänheten:

Konikallio projektområde.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Mer information om projektet lämnas av

Lauri Vierto
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]