Projects

Koria ja Takamaa

Kouvola Under utveckling

Koria ja Takamaa i siffror

2025

Driftsättning

220 MWp

Totaleffekt

297 ha

Yta

Background

Korian och Takamaa solparker omfattar tre projekt i Kouvola runt Koria Station och öppna fält i Takamaa.

Projektområdena är följande:

– Takamaa: Cirka 130 MWp, ungefär 169 hektar.
– Kuusela: Cirka 40 MWp, ungefär 58 hektar.
– Karisuo (tidigare Karjusuo): Cirka 50 MWp, ungefär 70 hektar.

Markarrendeavtalen har förhandlats med intresserade markägare under åren 2022-2023. Därefter har diskussioner påbörjats med Kouvola stadsmyndighet och andra myndigheter angående genomförandet av projekten.

Målet för samtliga projekt är att gå vidare till tillståndsprocessen under hösten 2023. Byggnationen kan inledas 2024, och den preliminära starten av kommersiell produktion planeras till 2025.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att skötas av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Sanni Kontinen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 675 6088
[email protected]