Projects

Korpilevonmäki

Säkylä Snart i drift

Korpilevonmäki i siffror

n. 43 MW

Totaleffekt

6

Antal kraftverk

270 m

Svephöjd

2025

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar bygger en vindpark på 38,4 MW i Säkylä i Satakunta. Projekteringsområdet i Korpilevonmäki är beläget söder om riksväg 12, cirka 14 kilometer nordost om Säkylä centrum. För vindparken planeras sex högst 270 meter höga kraftverk.

Planläggningen för delgeneralplanen för vindkraft har inletts 2020. Projektets miljökonsekvenser har undersökts i samband med planläggningsprocessen. Projektets delgeneralplan vann laga kraft den 15 november 2022.

 

Tidsplan för byggandet

Den planerade byggstarten i Korpilevonmäki vindkraftsprojekt är under 2023–2024 och produktionen startar år 2025.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Ägande

Korpilevonmäki vindkraftsprojekt har utvecklats av Korpilevo Wind Oy Ab. Ilmatar skaffade projekträttigheterna till vindkraftsprojektet våren 2021 och svarar nu för att utveckla projektet.
Ilmatar driver Korpilevonmäki vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Köyliö Oy. Projektbolagets hemort är Säkylä.

 

Ytterligare information

Petri Ainonen
Ilmatar Energy Oy
Director, Construction
+358 40 847 3364
[email protected]