Projects

Kotaselkä

Oulu Under utveckling

Kotaselkä i siffror

180 MW

Totaleffekt

18

Antal kraftverk (max.)

Max. 350 M

Svephöjd

2026-2027

Driftsättning

Bakgrund

Projektföretaget Ilmatar Kotaselkä Oy, ägt av Ilmatar Energy Oy, planerar att genomföra ett vindkraftsprojekt med en nominell kapacitet på cirka 180 MW i området Kotaselkä i Yli-Ii, Oulu, Finland. Projektområdet ligger cirka 2,5 kilometer söder om Yli-Ii och ungefär 34 kilometer nordost om Oulus stadskärna.

I Kotaselkä-området finns planer för upp till 18 vindkraftverk med en maximal svephöjd på 350 meter. Den slutliga utformningen av planen kommer att påverkas av faktorer som zonings- och miljökonsekvensbedömningar (EIA), åsikter, uttalanden och diskussioner med intressenter.

Området har utsetts till ett potentiellt område för vindkraftverk i utkastet till pågående regionalplan för energi och klimatfasen i norra Österbotten (tv-3, nummer 513). Projektet har fått ett positivt yttrande från Försvarsmakten.

Nuvarande status

Oulunsalo stads tekniska nämnd godkände på sitt möte den 17 januari 2022 Ilmatars begäran om att planlägga ett vindkraftsområde.

På sitt möte den 19 september 2023 godkände tekniska nämnden för samhällsteknik Kotaselkä vindkraftsparks deltagande- och bedömningsplan (OAS) och beslutade att tillkännage påbörjandet av planläggningen samt att OAS ska vara tillgänglig för allmän granskning. Kotaselkä vindkraftshankes deltagande- och bedömningsplan kommer att vara tillgänglig för granskning från den 3 oktober till den 1 november 2023.

Aktuella händelser

En gemensam offentlig händelse för Kotaselkä vindkraftsprojekts delvis övergripande planering i OAS-fasen och EIA-programfasen kommer att äga rum på tisdagen den 17 oktober 2023, från kl. 17:00 till 19:00 i auditoriet på Kierikkikeskus (Pahkalantie 447A, Yli-Ii, Uleåborg). Kaffe kommer att serveras från kl. 16:30. Tid har avsatts för frågor och diskussioner med allmänheten. Händelsen kan också delta på distans via den tillhandahållna länken.

Offentlig händelse på YouTube

Ytterligare Information

Kirsi Kyllönen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 151 1677
[email protected]

Olli-Pekka Nevalainen
projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 406 700 252
[email protected]