Projects

Kultakalliot

Merikarvia Under utveckling

Kultakalliot i siffror

50-80 mw

Totaleffekt

8

Antal kraftverk

350 m

Svephöjd

2027

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar planerar en vindkraftspark på 50–80 MW i Merikarvia i Satakunta. Planområdet Kultakalliot ligger vid Merikarvias norra gräns, öster om riksväg 8 cirka 17 km nordost om Merikarvia kyrkby.

På området planeras högst åtta kraftverk med en maximal svephöjd på 350 meter. Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och planområdet specificeras under de närmaste åren i utrednings- och planprocessen. Det slutliga resultatet av planeringen påverkas bland annat av rapporter, utlåtanden, synpunkter och intressentdiskussioner i planläggningsprocessen och miljökonsekvensbedömningen (MKB).
Kommunstyrelsen i Merikarvia godkände Ilmatars planläggningsinitiativ vid sitt möte den 10 oktober 2022 om start av planläggningen. Planläggningsprocessen tar cirka två år. Den planerade produktionsstarten för vindkraftsparken Kultakalliot är tidigast 2027.

Ilmatar främjar vindkraftsprojektet Kultakalliot genom projektbolaget Ilmatar Merikarvia Oy. Projektbolagets huvudkontor är Merikarvia.

 

Ytterligare information

Helena Hansson
Projektutvecklare
+358 40 869 8695
[email protected]