Projects

Latamäki

Luhanka I drift

Latamäki i siffror

18 MW

Totaleffekt

6

Antal kraftverk

140 / 196 m

Navhöjd / Svephöjd

2014

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Latamäki vindpark ligger i den södra delen av Luhango kommun. Den är belägen cirka 200 meter över havsytan och vindarna över Päijänne gör att platsen är idealisk för vindkraft. Projektet startades i början av 2012 och det framskred snabbt så att vindparken stod klar i november 2014.

 

Byggande

Vindparken omfattar sex Vestas V112-3.0MW-vindkraftverk vars navhöjd är 140 meter och svephöjd 175 meter. Ilmatar svarade för byggandet av alla vindkraftverk enligt en nyckelfärdig princip och Ilmatar hade ett helhetsansvar för projektgenomförandet.

 

Finansiering och administration

Ilmatar arrangerade all finansiering för Latamäki vindpark. Projektet var den första vindparken i Finland som finansierades helt med projektfinansiering. I projektet samarbetade Ilmatar för första gången med SUSI Partners. Det mycket framgångsrika samarbetet var en början på ett långvarigt partnerskap. Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy svarar nu för vindparkens tekniska och kommersiella administration.

 

Nuläge

Latamäki har på ett mycket framgångsrikt och tillförlitligt sätt uppfyllt de produktionsmål som ställdes på vindparken. Vindparken är ett känt landmärke i kommunen.

 

Mer information om projektet lämnas av

Rami Kyllönen
TCM-Engineer
Ilmatar Service Oy
+358 40 515 7053
[email protected]