Projects

Lehmiaronsuo

Kärkölä Under utveckling

Lehmiaronsuo i siffror

2025

Driftsättning

67 MWp

Totaleffekt

84 ha

Yta

Bakgrund

Den planerade solkraftsparken i Lehmiaronsuo-området i Kärkölä är avsedd att byggas på cirka 84 hektar mark och förväntas generera elektricitet med en nominell kapacitet av 67 MWp. Projektet är i tillståndsfasen, och byggandet kan börja år 2024 med kommersiell produktion som förväntas år 2025.

Förvaltning och Drift

När solparken är färdig kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen att skötas av Ilmatar’s dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Marko Penttilä
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 565 4151
[email protected]