Projects

Loimaa Haara

Loimaa Under utveckling

Loimaa Haara i siffror

2028

Driftsättning

64 MWp

Totaleffekt

84 ha

Yta

Bakgrund

Det planerade solkraftsparken i området Haara i Loimaa avses att byggas på en ungefär 84 hektars stor plats och förväntas producera elektricitet med en nominell kapacitet på 64 MWp.

Projektet är i licensieringsfasen. STR-ansökan fick ett positivt beslut från licensnämnden den 14 juni 2023. Dess rättskraft har överklagats till förvaltningsdomstolen, och det slutliga beslutet om dess rättskraft kommer att fattas av förvaltningsdomstolen. Vi kommer att ansöka om byggnadstillstånd i oktober 2023. Byggandet kan börja år 2027, med en första kommersiell produktion som är planerad till 2028.

Förvaltning och drift

Efter avslutad högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning av solparken kommer ansvaret att ligga hos Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Anssi Duktig
projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]