Projects

Louhukangas energilagringsprojekt

Alajärvi Under utveckling

Louhukangas energilagringsprojekt i siffror

2024-2025

Käyttöönotto (arvio)

25 MW

Totaleffekt

50 MW

Energilagringskapacitet

Bakgrundsfakta

Ilmatar förbereder ett energilagringsprojekt i Louhukangas, Alajärvi. Energilagringssystemets effekt är 25 MW och lagringskapaciteten är 50 MWh. Lagret placeras inom Ilmatars vindpark i Alajärvi intill Louhukangas transformatorstation.

Energilagret kan momentant lagra cirka 10 procent av parkens maximala produktionskapacitet. På så sätt kan energilagret bidra till att jämna ut fluktuationer i produktionen av förnybar energi.  Dessutom kan systemet användas för att balansera variationer i nätfrekvensen (uppåt och nedåt) så att elnätssystemets förmåga att överföra el håller sig på en god nivå.​

​​Systemets livslängd är cirka 15 år, och därefter kan livslängden fördubblas genom att uppdatera lagringsmodulerna.

Bygglovet för mellanlagringsprojektet av energi vann laga kraft i mars 2023.

 

Tidsplan för bygget

Byggstarten av Louhukangas energilagringsprojekt är planerad till 2023–2024 och den planerade starten för marknadsanvändning till 2024–2025.

 

Ägande

Ilmatar bygger energilagret i Louhukangas genom projektbolaget Ilmatar Alajärvi-Kyyjärvi Oy.

 

Ytterligare information

Katja Koponen
Ilmatar Energy Oy
Affärsutvecklingschef
+358 40 558 4303
[email protected]