Projects

Löytösuo

Kajaani Under utveckling

Löytösuo i siffror

30

Antal kraftverk

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar Kajaani Oy planerar att bygga en vindkraftspark i området Löytösuo på Kajanas västra gräns. Projekteringsområdet för vindkraftsprojektet i Löytösuo avgränsas i väster till kommungränsen mellan Kajana och Pyhäntä och Piiparinmäki delgeneralplan för vindkraft. Områdets norra del ligger i närheten av kommungränsen mot Siikalatva. Projektområdet är beläget cirka 1,5 km väster om Vuolijoki tätort och över 30 km sydväst om Kajana tätort. Det närmaste området med en detaljplan är Vuolijoki detaljplan på cirka 1,5 km avstånd.

Kajana stadsstyrelse har 22.2.2022 godkänt § 41 om inledande av beredningen av planläggning enligt planläggningsinitiativet. Delgeneralplanen har anhängiggjorts 29.6.2022 genom Kajana stadsstyrelses beslut 21.6.2022 § 147.

Vid sidan av planläggningen har ett MKB-förfarande i enlighet med MKB-lagen inletts för vindkraftsparken och elöverföringen. Ett möte för allmänheten om bedömningsprogrammet i MKB-förfarandet ordnades 21.6.2022 på Vuolijoki bankhus (Kajaanintie 2, 88270 Kajana). Villiga bereddes en möjlighet att diskutera projektet med projektaktören och konsultens representanter före det egentliga mötet. Det var också möjligt att delta i mötet på distans.

Mer information om MKB-förfarandet och mötet för allmänheten finns på miljömyndighetens webbplats på https://www.ymparisto.fi/loytosuotuulivoimaYVA

Meddelande om anhängiggörande av planläggningen samt programmet för deltagande och bedömning hålls framme fr.o.m. 29.6.2022 i stadshusets Kajaani Info (Pohjolankatu 13), huvudbibliotekets lässal (Seminaarinkatu 15), Otanmäki bibliotek (Uunimiehentie 6) samt på Kajana stads webbplats på www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.

Ett möte för allmänheten kring planläggningen i projektet ordnas 17.8.2022 kl. 17–19 i Otanmäki skolas festsal (adressen Uunimiehentie 10 B, 88200 Otanmäki). Kaffeservering och villiga har en möjlighet att diskutera projektet med projektaktören och konsultens representanter före det egentliga mötet kl. 15–17. Man kan även ansluta sig till mötet på distans via länken nedan.

 

Mer information om projektet lämnas av

Lauri Vierto
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]