Projects

Löytösuo

Kajana Under utveckling

Löytösuo i siffror

35

Antal kraftverk

2027

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar Kajaani Oy planerar att bygga en vindkraftspark i Löytösuo-området vid Kajana stads västra gräns. Planeringsområdet för vindkraftsprojektet Löytösuo avgränsas i väster av kommungränsen mellan Kajana och Pyhäntä samt av delgeneralplanen för vindkraft i Piiparinmäki. Den norra delen av området ligger nära kommungränsen till Siikalatva. Projektområdet ligger cirka 1,5 km väster om Vuolijoki och mer än 30 km sydväst om Kajana. Det närmaste området med en statusplan är Vuolijokis statusplan på ett avstånd av cirka 1,5 km.

Den 22 februari 2022 godkände Kajana stadsfullmäktige § 41 i ett planeringsinitiativ för att påbörja utarbetandet av en detaljplan. Den 29 juni 2022 inleddes delgeneralplanen av Kajana stadsfullmäktige genom beslut av den 21 juni 2022 § 147. Kungörelsen om inledande av planläggningen och planen för deltagande och bedömning finns tillgängliga på Kajana stads webbplats från och med den 29.6.2022.

MKB-förfarandet för vindkraftsparken och elöverföringen har inletts i enlighet med MKB-lagen. Ett offentligt möte om MKB-bedömningsplanen hölls den 21 juni 2022 i Vuolijoki Bankhus (Kajaanintie 2, 88270 Kajaani).

Ett offentligt möte om projektets zonindelning hölls onsdagen den 17 augusti 2022 i Otanmäki skolas festsal (Uunimiehentie 10 B, 88200 Otanmäki).

Mer information om MKB-förfarandet och det offentliga mötet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

MKB-beskrivningen tillgänglig för samråd

MKB-rapporten och dess bilagor finns tillgängliga på miljöbyråns webbplats MKB-beskrivningen i pappersform kan under samrådstiden läsas i lobbytjänsten på NTM-centralen i Kajanaland (Kalliokatu 4), Kajana stadshus (Pohjolankatu 13), Otanmäki bibliotek (Uunimiehentie 6), Kajana stadsbibliotek (Seminaarinkatu 15), Vaala bibliotek (Niskantie 8), Pyhännä bibliotek (Manuntie 4), Siikalatva bibliotek (Keskustie 20) under deras öppettider.

En observationsvideo av landskapet i vindkraftsprojektet Löytösuo:

 

 

Offentligt evenemang

Ett offentligt möte om projektet och MKB-beskrivningen hålls den 16 april 2024 kl. 17.00-19.00 i Vuolijokis bankhus (Kajaanintie 2, Vuolijoki). Evenemanget kan följas på distans. En länk till det offentliga mötet kommer att läggas till på den ovan nämnda webbplatsen för miljöbyrån.

Inlämnande av kommentarer och åsikter

Åsikter och kommentarer om bedömningsrapporten kan lämnas in skriftligen senast den 24.4.2024 till NTM-centralen i Kajanaland per e-post: kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi eller per post: Kajanalands ELY-central, PB 115, 87101 Kajana.

Mer information

Lauri Vierto
Team Lead
Ilmatar
+358 50 376 5204
[email protected]

Henna Hyttinen
projektutvecklingschef
Ilmatar
+358 44 033 2607
[email protected]