Projects

Luodesuo

Jockis-Tammela Under utveckling

Luodesuo i siffror

2025

Driftsättning

47 MWp

Totaleffekt

67 ha

Yta

Bakgrund

En solkraftspark planerad för Luodesuo-området i Jockis och Tammela är avsedd att byggas på cirka 67 hektar och kommer att producera elektricitet med en nominell effekt på 47 MWp.

Projektet är i planeringsstadiet och förväntas gå vidare till tillståndsprocessen under hösten 2023. Produktionen av förnybar energi kan påbörjas år 2025.

Vi organiserade en offentlig tillställning om projektet den 18 september 2023.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet av den tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken kommer ansvaret att ligga på Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Anssi Duktig
projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]