Projects

Lylyharju

Kihniö, Parkano & Kurikka Under utveckling

Lylyharju i siffror

50-150 MW

Totaleffekt

10-16

Antal kraftverk

Bakgrundsfakta

Ilmatar utreder möjligheter att genomföra en vindpark med maximalt 16 kraftverk på gränsen mellan Parkano, Kihniö och Kurikka. Goda vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att området är väl lämpat för vindkraftsproduktion.

Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och planområdet specificeras under de närmaste åren i utrednings- och planprocessen. Det slutliga resultatet av planeringen påverkas bland annat av rapporter, utlåtanden, synpunkter och intressentdiskussioner i planläggningsprocessen och miljökonsekvensbedömningen (MKB). En preliminär bullermodellering har gjorts för området (bilaga).

Du kan se illustrationer av vindkraftsparksområdet via länkarna:
Taipale (Kurikka)
västra stranden av Iso Madesjärvi (Parkano)

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

Ägande

Ilmatar driver Lylyharju vindkraftsprojekt genom Ilmatar Lylyharju Oy.

 

Nuläge

Ilmatar lämnade in planläggningsinitiativ till kommunerna i februari 2021. Planläggningsinitiativen möjliggör inledandet av planläggningsprocessen och ett omfattande utredningsarbete. Planläggningsprocessen längd är cirka två år. Byggandet av vindparken kunde börja tidigast år 2024.

 

Mer information om projektet lämnas av

Lauri Vierto
Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 50 376 5204
[email protected]