Projects

Miiluhaudanmäki

Laihela Under utveckling

Miiluhaudanmäki i siffror

14

Antal kraftverk

Bakgrund

Ilmatar har sedan maj 2022 undersökt möjligheterna att etablera en vindpark med upp till 14 turbiner i området Miiluhaudanmäki i Laihela. Goda vindförhållanden och möjligheten att integrera vindkraftproduktionen med annan markanvändning i området gör platsen lämplig för vindkraftproduktion.

Antalet vindkraftverk, deras placering och det avsedda området kommer att preciseras under de kommande undersöknings- och planeringsprocesserna.

Slutresultatet av planeringen kommer att påverkas av olika faktorer, inklusive bedömningar inom planerings- och miljökonsekvensbedömningsprocessen (YVA), uttalanden, åsikter och diskussioner med intressenter. Ilmatar främjar Miiluhaudanmäki-vindkraftsprojektet genom Ilmatar Laihia Oy.

Aktuellt

Ilmatar lämnade in ett planeringsinitiativ till Laihela kommun i februari 2023. Det möjliggör påbörjandet av planeringsprocessen och en omfattande undersökning.

Laihias kommunstyrelse godkände starten av vindkraftsplanen för Miiluhaudanmäki-området under mötet den 20 februari 2023. Planeringsprocessen tar ungefär två år. Konstruktionen av vindparken skulle kunna starta tidigast år 2025.

Miiluhaudanmäki vindkraftsprojektet placeras mellan Ilmatar Laihia Oy’s Taaborinvuori och Jokiperä vindkraftsprojekt.

Ytterligare information

Pietari Keskinen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]