Projects

Miilukangas

Saarijärvi Under utveckling

Miilukangas i siffror

60 MW

Totaleffekt

8

Antal kraftverk

Svephöjd

2028

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar har utforskat möjligheterna att etablera en vindpark i Miilukangas-området i Saarijärvi, bestående av högst 8 turbiner med en nominell kapacitet på 60 megawatt (MW). Fördelaktiga vindförhållanden och möjligheten att integrera produktion av vindkraft med annan markanvändning i området gör det till en lämplig plats för vindkraftproduktion.

Det slutliga antalet turbiner, deras placering och det avsedda området kommer att förfinas under de kommande utrednings- och planeringsprocesserna.

Utvecklingen av planen kommer att påverkas av olika faktorer, inklusive bedömningar inom planerings- och miljökonsekvensbedömningsprocesserna (EIA), uttalanden, åsikter och diskussioner med intressenter.

Ägande

Ilmatars strategi innebär att äga sina förnybara energiparker under hela deras livscykel. Ilmatar främjar Miilukangas vindkraftsprojekt genom Ilmatar Saarijärvi Oy, vilket förstärker projektets positiva ekonomiska påverkan på kommunen genom att rikta bolagsskatter till Saarijärvi.

Förvaltning och drift

Efter slutförandet blir den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftparken ansvaret för Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Tommi Huhtinen
projektutvecklinschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 764 3636
[email protected]