Projects

Möksy och Louhukangas

Alajärvi I drift

Möksy och Louhukangas i siffror

220 MW

Totaleffekt

36

Antal kraftverk

135 / 210 m

Navhöjd / Svephöjd

2023

Driftsättning

Bakgrund

Möksy och Louhukangas vindkraftsområden är belägna i den östra delen av Alajärvi stad i Södra Österbotten. Området huserar 36 vindkraftverk som genererar förnybar el.

Dessa vindkraftsområden har främst använts för skogsbruk och torvproduktion, och de är också belägna långt från bostadsområden. Fördelaktiga vindförhållanden, avståndet från bosättningar och möjligheten att integrera vindkraftproduktion med annan markanvändning gör Möksy och Louhukangas till idealiska platser för vindenergi.

Omfattande vindkraftsöversiktsplaner utarbetades för projektområdena, vilka Alajärvi stad godkände år 2015. Projekten genomgick också en omfattande miljökonsekvensbedömning (EIA) år 2014.

Även efter att vindkraftsparkerna är i drift är parallell användning av områdena för andra aktiviteter som rekreation och bärplockning tillåten.

Teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken hanteras av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ilmatar driver vindkraftsprojekt genom projektbolagen Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy och Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy. Projektbolagen har sitt säte i Alajärvi. Dessutom innehar Kansai Electric Power, ett energibolag, en minoritetsägarandel i projektet.

Byggtillstånd för vindkraftverken fick rättslig status i juli 2020. Byggandet av vindparkerna påbörjades i slutet av sommaren 2021, och parken var kommersiellt operativ vid slutet av 2023.

Mer information

Petri Lepistö
TCM Engineer
Ilmatar Energy Oy
+358 44 701 2299
[email protected]