Projects

Möksy och Louhukangas

Alajärvi Snart i drift

Möksy och Louhukangas i siffror

220 MW

Totaleffekt

36

Antal kraftverk

135 / 210 m

Navhöjd / Svephöjd

2023

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Vindkraftsområdena Möksy och Louhukangas är belägna i den östra delen av Alajärvi stad i Södra Österbotten. I området byggs för närvarande en helhet på 36 vindkraftverk.

Vindkraftsområden har i huvudsak använts för skogsbruk och torvproduktion och dessutom ligger de långt från bosättning. Goda vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att områdena Möksy och Louhukangas är väl lämpade för vindkraftsproduktion.

För projektområdena har delgeneralplaner för vindkraft utarbetats och Alajärvi stad godkände dem år 2015. Projekten har även genomgått en omfattande miljökonsekvensbedömning (MKB, 2014).

Parallell användning av området för annan verksamhet, till exempel rekreation och bärplockning, är fortfarande tillåtet även efter att vindkraftsparkerna tagits i drift.

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

Ilmatar utvecklar vindkraftsprojekten genom projektbolagen Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy och Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy. Projektbolagens hemort är Alajärvi. Energibolaget Kansai Electric Power är med i projektet med en minoritetsandel.

Byggloven för vindkraftverken vann laga kraft i juli 2020. Byggandet av vindparkerna inleddes på sensommaren 2021 och parken förväntas vara färdig för produktion före utgången av 2023.

 

Mer information lämnas av:

Niklas Löf
Projektchef
+358 40 670 6912
[email protected]

 

Petri Ainonen
Byggherrechef
+358 40 847 3364
[email protected]

 

Paavo Päkkilä
Byggplatsövervakare
+358 40 647 6005
[email protected]