Projects

Muntterinkangas

Pielavesi ja Keitele Under utveckling

Muntterinkangas i siffror

120-200 MW

Totaleffekt

max. 20

Antal kraftverk

350 M

Svephöjd

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Bakgrundsinformation

Ilmatar förbereder en vindkraftspark på cirka 120-200 MW i regionerna Pielavesi och Keitele i Norra Savolax. Planeringsområdet Muntterinkangas ligger i området mellan Hirvenselä och Vuonamonlahti, ca 10 km norr om Keitelee och ca 15 km nordväst om Pielavesi. I Pielavesi-området planeras upp till 17 kraftverk och i Keitelee-området upp till tre kraftverk. I området planeras vindkraftverk med en maximal svephöjd på 350 meter. Området är utpekat som produktionsområde för vindkraft i förslaget till regionplan 2040 för Norra Savolax, som för närvarande håller på att utarbetas.

Pielavesis tekniska nämnd godkände Ilmattares planläggningsinitiativ för Pielavesi-sidan av området vid sitt möte den 21 december 2021, och Keiteles kommunfullmäktige godkände planläggningsinitiativet för Keitelesidan av området vid sitt möte den 7 mars 2022. Projektet har fått ett positivt yttrande från Försvarsmakten.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) för vindkraftsprojektet Muntterinkangas har färdigställts och MKB-beskrivningen för projektet har ställts till påseende vid NTM-centralen i Norra Savolax den 15 september 2023. MKB-beskrivningen för projektet finns tillgänglig på projektets MKB-webbplats på adressen www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA

 

Projektet, MKB-rapporten och MKB-förfarandets gång samt projektets delplanering kommer att presenteras vid ett offentligt evenemang i Pielvede den 31 oktober 2023 kl. 17.00 i Suojala på Puistotie 8 och i Keitele den 1 november 2023 kl. 17.00 på Wanha Meijer på Wanha Meijerintie 6. Det är också möjligt att delta på distans. Länkar till evenemangen kommer att läggas till på projektets MKB-sida och på denna sida närmare datumet för det offentliga mötet.

Tidsplan för byggandet

Den planerade byggstarten för vindkraftsprojektet Muntterinkangas är cirka 2025-2026 och produktionen kommer att starta cirka 2027.

Förvaltning och drift

När vindkraftsparken är färdigställd kommer den att förvaltas av Ilmattares systerbolag Ilmatar Service Oy för högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Ägande

Ilmatar driver vindkraftsprojektet Muntterinkangas mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Pielavesi Oy. Projektbolaget är baserat i Pielavesi.

 

Ytterligare information

Timo Laitinen
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]