Projects

Muntterinkangas

Pielavesi ja Keitele Under utveckling

Muntterinkangas i siffror

120-160 MW

Totaleffekt

max. 20

Antal kraftverk

350 M

Svephöjd

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar bereder en vindpark på cirka 120–160 MW i området Pielavesi och Keitele i Norra Savolax. Muntterinkangas projekteringsområde är beläget mellan Hirvenselkä och Vuonamonlahti, cirka 10 kilometer norr om Keitele kyrkby och cirka 15 kilometer nordväst om Pielavesi kyrkby.

I Pielavesi planeras högst 17 kraftverk och i Keitele högst tre. I området planeras vindkraftverk med en svephöjd på maximalt 350 Meter. Området har i den anhängiggjorda Norra Savolax landskapsplan 2040 anvisats som område för vindkraftsproduktion.

Pielavesi tekniska nämnd godkände vid sitt möte 21.12.2021 Ilmatars planläggningsinitiativ om att planlägga på Pielavesi-sidan och Keitele kommunstyrelse godkände vid sitt möte 7.3.2022 planläggning på Keitele-sidan. Projektet har fått ett positivt utlåtande från försvarsmakten.

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Muntterinkallio vindkraftsprojekt har börjat och NTM-centralen i Norra Savolax lade fram projektets MKB-program 4.5.2022. MKB-programmet för projektet finns tillgängligt på projektets MKB-webbplats på www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA

 

Tidsplan för byggandet

Påbörjandet av byggandet i Muntterinkangas vindkraftsprojekt är planerat till ungefär 2025–2026 och produktionsstarten skulle vara cirka 2027.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Ägande

Ilmatar driver Muntterinkangas vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Pielavesi Oy. Projektbolagets hemort är Pielavesi.

 

Ytterligare information

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]