Projects

Murtolampi

Ähtäri Under utveckling

Murtolampi i siffror

2024

Driftsättning

40 MWp

Totaleffekt

65 ha

Yta

Bakgrund

Den planerade solkraftsparken i Murtolampiområdet i Etseri har en byggyta på cirka 65 hektar och kommer att producera el med en nominell effekt på 40 MWp.

Projektet befinner sig i godkännandefasen, och byggande och kommersiell produktion kan inledas 2024.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet svarar Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy för högklassig teknisk och kommersiell förvaltning av solparken

 

Ytterligare information

Elviira Ritari
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337
[email protected]