Projects

Norrskär

Mustasaari Under utveckling

Norrskär i siffror

1800 MW

Totaleffekt

90

Antal kraftverk

389 km2

Projektområde

Bakgrund

Ilmatar Offshore planerar att bygga och driva havsbaserad vindkraft i Finlands exklusiva ekonomiska zon. Vindparken Norrskär är ett av de planerade projekten.

Status

Undersökningstillstånd beviljat av Arbets- och näringsministeriet (TEM) i december 2022.

Ytterligare information

Stefan Husa
ledande expert, havsplanering
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]