Projects

Ollinkorpi

Ii Under utveckling

Ollinkorpi i siffror

300 MW

Totaleffekt

42 m

Antal kraftverk

300 m

Svephöjd

2026

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar förbereder för närvarande en vindkraftspark i kommunen Ii, belägen i Norra Österbotten, Finland. Planeringsområdet Ollinkorpi ligger nordost om Norra Ii. Ollinkorpi-projektet började i stor skala och har sedan finslipats genom zonprocessen över tiden.

Den kombinerade miljökonsekvensbedömningen (YVA) och delvis övergripande planering för vindkraft började 2019, och den delvisa övergripande planen godkändes den 31 oktober 2022. Bygglov beviljades den 24 april 2023. För närvarande pågår förberedelserna för byggfasen, som förväntas börja tidigast 2025.

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsparken att hanteras av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Noora Jaakamo
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]