Projects

Ollinkorpi

Ii Under utveckling

Ollinkorpi i siffror

300 MW

Totaleffekt

42 m

Antal kraftverk

300 m

Svephöjd

2023-2025

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar förbereder för närvarande en vindpark i kommunen Ijo i Norra Österbotten. Ollinkorpi projekteringsområde är beläget nordost om Pohjois-Ii. Projektet i Ollinkorpi började som ett omfattande projekt och det har sedermera specificerats när planprocessen framskridit. Kommunfullmäktige i Ijo godkände 2.5.2022 en delgeneralplan med tio vindkraftverk i Ollinkorpi.

 

Projektförberedelser

Den kombinerade miljökonsekvensbedömningen (MKB) och planläggningen för en delgeneralplan för vindkraft började år 2019 och delgeneralplanen godkändes 24.1.2022. Härnäst ansöker Ilmatar om bygglov för Ollinkorpi vindkraftsprojekt.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Ytterligare information

Noora Jaakamo
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]