Projects

Ooperi

Seinäjoki Under utveckling

Ooperi i siffror

max. 21

Antal kraftverk

Bakgrundsfakta

Ilmatar har sedan slutet av 2021 utrett möjligheter att bygga en vindpark med maximalt 21 kraftverk i Ooperi i Seinäjoki. Goda vindförhållanden och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att området är väl lämpat för vindkraftsproduktion.

Det slutliga resultatet av planeringen påverkas bland annat av rapporter, utlåtanden, synpunkter och intressentdiskussioner i planläggningsprocessen och miljökonsekvensbedömningen (MKB).
Ilmatar driver Ooperi vindkraftsprojekt genom Ilmatar Ooperi Oy.

 

Nuläge

Ilmatar lämnade i maj 2022 in ett planläggningsinitiativ till Seinäjoki stad. Det möjliggör inledandet av en planläggningsprocess och ett omfattande utredningsarbete.

Seinäjoki stadsstyrelse godkände enhälligt inledandet av en generalplan för vindkraft i Ooperi vid sitt möte den 6 juni 2022. Planläggningsprocessen tar cirka två år. Byggandet av vindparken skulle börja tidigast år 2025.

 

Ytterligare information

Pietari Keskinen
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]