Projects

Ooperi

Seinäjoki Under utveckling

Ooperi i siffror

max. 21

Antal kraftverk

Bakgrund

Ilmatar har undersökt möjligheten att bygga en vindkraftspark med högst 21 turbiner i Ooperiområdet i Seinäjoki, med start i slutet av 2021. Goda vindförhållanden och möjligheten att samordna vindkraftsproduktionen med annan markanvändning i området gör området till en idealisk plats för vindkraftsproduktion.

Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och det område som omfattas av planen kommer att preciseras under de kommande åren under utrednings- och planeringsprocessen.

Det slutliga resultatet av planeringsprocessen kommer att påverkas av bland annat studier, åsikter, kommentarer och samråd med intressenter under planerings- och miljökonsekvensbedömningsprocessen.
Ilmatar främjar vindkraftsprojektet Ooperi genom Ilmatar Ooperi Oy.

Status

I maj 2022 lämnade Ilmatar in ett initiativ till zonindelning till Seinäjoki stad. Detta gör det möjligt att påbörja zonindelningsprocessen och en omfattande undersökning.

Vid sitt möte den 6 juni 2022 godkände Seinäjoki stadsfullmäktige enhälligt att vindkraftsplanen för Ooperområdet inleds. Planeringsprocessen kommer att ta cirka två år. Byggandet av vindkraftparken skulle inledas tidigast 2025.

 

Ytterligare information

Pietari Keskinen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]