Projects

Uusiniitty

Pöytyä Under utveckling

Uusiniitty i siffror

2025

Driftsättning

40 MWp

Totaleffekt

60 ha

yta

Bakgrund

Den planerade solcellsparken i Uusiniitty-området i Pöytyä kommer att byggas på en yta på cirka 60 hektar och kommer att producera el med en nominell kapacitet på 40 MWp.

Projektet befinner sig i tillståndsfasen och byggandet kan inledas 2024.

 

Förvaltning och drift

När solcellsparken är färdig kommer den att förvaltas av Ilmattares dotterbolag Ilmatar Service.

 

Ytterligare information

Elviira Ritari
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337
[email protected]