Projects

Pahkakoski

Ii Snart i drift

Pahkakoski i siffror

200

Totaleffekt

30

Antal kraftverk

245 m

Svephöjd

2025-2026

Driftsättning

Bakgrund

Projektet Ii Pahkakoski vindkraftsprojekt ligger i det avlägsna området Pahkakoski inom kommunen Ii i Norra Österbotten, nära området Yli-Ii som tillhör staden Uleåborg. Under de kommande åren kommer projektet att se installationen av 30 vindkraftverk i industriell skala. Detta representerar ett betydande projekt för förnybar energi med påverkan på den regionala ekonomin, den gröna omställningen och Finlands mål att bli koldioxidneutral.

Ilmatar förvärvade rättigheterna till Pahkakoski- och Jäkäläkangas-landsvindkraftsprojekten från Alterric Internationale Beteiligungs GmbH, ett tyskt företag, sent 2022-2023. Vindkraftsområdet hade tidigare genomgått en omfattande miljökonsekvensbedömning (EIA) och hade möjliggjorts för vindkraftsutbyggnad genom en lokal detaljplan (godkänd 2018). Vindkraftverken har erhållit lagligt bindande bygglov.

Förberedande infrastrukturarbete har redan utförts, inklusive byggandet av en transformatorstation och en 110-kilovolts högspänningsledning för överföring av elektricitet från vindkraftsområdet till det allmänna elnätet. Den faktiska byggandet av vindkraftverken, inklusive etableringen av plattformar för lyft av turbiner, tillfartsvägar och fundament, är planerad att genomföras under åren 2023-2024. Preliminära uppskattningar indikerar att den faktiska installationen av vindkraftverken kan äga rum omkring 2025. Den kommersiella produktionen av vindkraftparken förväntas börja under 2025-2026. En mer detaljerad byggschema kommer att tillhandahållas efter det slutgiltiga bindande investeringsbeslutet.

Vindkraftsområdet har huvudsakligen använts för skogsbruk och det är beläget på betydande avstånd från bostadsområden. Fördelaktiga vindförhållanden, det avlägsna läget från bostadsområden samt möjligheten att harmonisera vindkraftproduktion med andra markanvändningar i området gör Pahkakoski till en idealisk plats för vindkraftproduktion.

Ägande

Ilmatar innehar projektets rättigheter och planerar att vara dess långsiktiga ägare under hela projektets livscykel. Ett separat dotterbolag, Pahkakosken Energia Oy (Företags-ID 2735396-5), har inrättats för detta projekt, med registrerad adress i Ii. Detta bidrar positivt till den lokala ekonomin genom att företagsskatter riktas till Ii.

Förvaltning och drift

Efter byggfasen kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsparken att hanteras av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Niklas Löf
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 670 6912
[email protected]