Somero I drift

Palma i siffror

17 Mw

Totaleffekt

4

Antal kraftverk

180 m

Svephöjd

2023

Driftsättning

Bakgrund

Palma vindkraftsområde är beläget i ett backigt område nordost om Somero centrum. Goda vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att Palma är väl lämpad för vindkraftsproduktion.

De fyra 4,3 MW kraftverk i Palma förväntas årligen producera cirka 50 gigawattimmar ren energi.

I samband med det avgörande som gäller planeringsbehov har områdets naturvärden utretts och omfattande miljökonsekvensbedömningar för vindkraftsparken har gjorts 2012. Palma vindkraftspark beviljades år 2015 bygglov för fyra vindkraftverk.

Parallell användning av området för annan verksamhet, till exempel bärplockning, är fortfarande tillåtet även efter att vindkraftsparken tagits i drift.

Efter att vindparken har färdigställts kommer Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

Ilmatar äger Parma vindkraftsprojekt genom sitt dotterbolag Ilmatar Somero Oy. Projektbolagets huvudkontor är Somero.

 

Ytterligare information

Sami Holappa
TCM Engineer
+358 40 610 1665
[email protected]