Projects

Palopättäränmäki

Seinäjoki Under utveckling

Palopättäränmäki i siffror

110-160 MW

Totaleffekt

16

Antal kraftverk

2026-2027

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar utforskar möjligheterna med ett vindkraftsprojekt i den östra delen av Seinäjoki. Preliminärt skulle området kunna rymma högst cirka 16 vindkraftverk.

Ilmatar har lämnat in en detaljplaninitiativ för vindkraftsprojektet till staden Seinäjoki, som godkändes av Seinäjoki stadsfullmäktige den 11 april 2022. Antalet vindkraftverk, deras placering och detaljplanområdet kommer att specificeras under detaljplaneprocessen och framtida undersökningar.

Projektet har fått starkt stöd från markägare. Markägare uppmanas att kontakta Ilmatar om de ännu inte har nått en överenskommelse.

Tidsplan

Planen för deltagande och bedömning (PAB) samt Miljökonsekvensbeskrivningsplanen (MKB) var tillgängliga för granskning från den 2 juni till den 1 juli 2022. Projektets utkast till plan och MKB-rapporten kommer att vara tillgängliga för granskning från den 7 december 2023 till den 2 februari 2024.

Den uppskattade godkännandet av detaljplanen skulle ske under 2024, beroende på tidtabellen för regional planering i Södra Österbotten.

Ytterligare information

Noora Jaakamo
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]