Projects

Palopättäränmäki

Seinäjoki Under utveckling

Palopättäränmäki i siffror

110-160 MW

Totaleffekt

16

Antal kraftverk

2026-2027

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar utreder möjligheter att genomföra en vindkraftsprojekt i den östra delen av Seinäjoki. Preliminärt kunde maximalt cirka 16 vindkraftverk byggas i området.

Ilmatar har lämnat in ett planläggningsinitiativ till Seinäjoki stad. Det godkändes av Seinäjoki stadsstyrelse 11.4.2022. Antalet vindkraftverk, deras placering och planområdet kommer att specificeras under planprocessens gång när framtida utredningar görs.

Projektet har fått ett starkt stöd från markägarna. Vi hoppas att markägarna kontaktar Ilmatar om de inte ännu har ingått avtal.

 

Tidsplan

Planen för deltagande och bedömning (OAS) och planen för miljökonsekvensbedömning (EIA) var öppna för offentligt samråd från den 2 juni till den 1 juli 2022.Nästa steg i projektet är att utarbeta ett utkast till plan och en EIA-rapport, som kommer att vara tillgängliga för offentligt samråd under sensommar 2023.

Planen beräknas antas 2024, beroende på tidtabellen för regionplaneringsprocessen i Södra Österbotten.

 

Ytterligare information

Noora Jaakamo
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]