Projects

Piiparinmäki

Pyhäntä & Kajaani I drift

Piiparinmäki i siffror

211 MW

Totaleffekt

41

Antal kraftverk

155 / 230 m

Navhöjd / Svephöjd

2022

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Piiparinmäki-Murtomäki-projektet i kommunerna Pyhäntä och Kajana omfattar 41 kraftverksplatser.

Ilmatar Energy svarade för byggandet av vindkraftsparken medan Ilmatar Service svarar för den tekniska och kommersiella administrationen av parken. Projektet finansierades av Glennmont Partners, som är ett av de största fondbolagen i Europa som fokuserar på ren energi. Detta är Glennmonts första investering i Norden.

Projektet utvecklades av Forststyrelsen som hör till de ledande vindkraftsutvecklarna i Finland. Produktionskapaciteten i färdigutvecklade projekt som sålts av Forststyrelsen uppgår till över 500 MW. Piiparinmäki-Murtomäki ligger helt på statens mark. Den ger betydelsefulla fördelar både lokalt och på nationell nivå.

 

Administration av vindparken

Efter att vindparken färdigställts har Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy svarat för en högklassig teknisk och kommersiell administration av vindparken.

 

Ytterligare information:

Petteri Ollikainen
TCM-Engineer
Ilmatar Energy Oy
+358 40 610 4102
[email protected]