Projects

Pöytäsaarensuo

Juva Under utveckling

Pöytäsaarensuo i siffror

2026

Driftsättning

100 MWp

Totaleffekt

125 ha

YTA

Bakgrundsinformation

Bakgrundsinformation

Solkraftsparken som planeras för det tidigare torvproduktionsområdet i Pöytäsaarensuo i Juva kommer att byggas på ett område på cirka 125 hektar och kommer att producera förnybar el med en nominell kapacitet på 100 MWp.

Projektet har framskridit till planerings- och bygglovsskedet. Byggnationen kan tidigast påbörjas i början av 2025, med ett första kommersiellt produktionsdatum 2026.

Förvaltning och drift

När solparken är färdigställd kommer den att förvaltas av Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy för högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Mer information

Sami Kallio
Team Leader, Project Development
Ilmatar Energy Oy
+358 40 182 7500
[email protected]