Projects

Rasakangas

Kurikka I drift

Rasakangas i siffror

48 MW

Totaleffekt

8

Antal kraftverk

129 / 210 m

Navhöjd / Svephöjd

2023

Driftsättning

Bakgrund

Rasakangas vindkraftsområde är beläget i Södra Österbotten väster om Kurikka centrum. Området används för skogsbruk. Läget är utmärkt för vindkraftsproduktion, eftersom vindförhållandena i området är goda, avståndet till bosättning är lämpligt och vindkraftsproduktionen kan länkas samman med den övriga markanvändningen i området.

Det finns en delgeneralplan för vindkraft för projektområdet. Denna har godkänts av Kurikka stadsfullmäktige år 2014. Planen möjliggör byggandet av ett vindkraftverk med en svephöjd på maximalt 210 meter. Projektets konsekvenser för miljön har bedömts mycket ingående i planläggningsprocessen.

Parallell användning av området för annan verksamhet, till exempel bärplockning, är fortfarande tillåtet även efter att vindkraftsparken tagits i drift.

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

Ilmatar skaffade projekträttigheterna till den byggfärdiga vindkraftsparken i Rasakangas av Megatuuli Oy sommaren 2020.

Rasakangas vindkraftspark togs i kommersiell drift den 1 januari 2023.

 

Mer information

Petri Lepistö
TCM Engineer
+358 44 701 2299
[email protected]