Projects

Riihiviita

Riihimäki Under utveckling

Riihiviita i siffror

2026

Driftsättning

63 MWp

Totaleffekt

74 ha

Yta

Bakgrund

Riihiviita Solar Power Park planeras i Riihimäki. Dess nominella kapacitet är 63 MWp, och driftsättning förväntas ske år 2026.

Projektet är i planeringsfasen och förväntas gå vidare till tillståndsprocessen hösten 2023.

Ytterligare information

Miikka Frantti
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 406 642 143
[email protected]