Projects

Siliäkangas

Karvia Under utveckling

Siliäkangas i siffror

50-70 MW

Totaleffekt

7

Antal kraftverk

350 m

Svephöjd

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar planerar en vindkraftspark på cirka 50–70 MW i området Siliäkangas i kommunen Karvia i Satakunta. Siliäkangas projekteringsområde är beläget cirka 6 km norr om Karvia kommuncentrum med avgränsning mot Kauhajoki kommungräns och samtidigt landskapsgränsen mot Södra Österbotten. Preliminärt planeras en helhet på cirka sju vindkraftverk i området medan projekteringsområdet är cirka 1450 ha. Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och projekteringsområdet specificeras under de närmaste åren i utrednings- och planprocessen. Det slutliga resultatet av planeringen påverkas bland annat av rapporter, utlåtanden, synpunkter och intressentdiskussioner i planläggningsprocessen och miljökonsekvensbedömningen (MKB).

 

Nuläge

Kommunstyrelsen i Karvia godkände Ilmatars planläggningsinitiativ vid sitt möte den 17 oktober 2022 om start av planläggningen. Planläggningsprocessen tar cirka två år. Den planerade produktionsstarten för Siliäkangas vindkraftspark är tidigast 2027.

 

Administration och drift

Sedan vindparken färdigställdes har Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy svarat för en högklassig teknisk och kommersiell administration av vindparken.

 

Ägande

Ilmatar driver Siliäkangas vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Karvia Oy. Projektbolagets huvudkontor är Karvia.

 

Tidsplan för byggandet

Siliäkangas vindkraftsprojekt planeras att byggas ungefär 2026–2027 och produktionsstarten skulle vara cirka 2027.

 

Ytterligare information

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]