Projects

Stormskär

Åland Under utveckling

Stormskär i siffror

2 000 mw

Totaleffekt

100

Antal kraftverk

475 km2

Projektområde

Bakgrund

Ilmatar Offshore planerar att bygga och driva havsbaserad vindkraft på två områden norr om Åland, utmärkta som lämpliga i Ålands havsplan. Stormskär är det största av dessa, och den är också placerad längst norrut.

Vindparken är namngiven efter Stormskär, en av de 6 700 öarna i Ålands skärgård.

Status

Havsbottenundersökning pågår, beräknas vara färdig tidigt under 2023.

Ytterligare information

Stefan Husa
ledande expert, havsplanering
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]