Projects

Takamaa

Kouvola Under utveckling

Takamaa i siffror

2026

Driftsättning

220 MWp

Totaleffekt

297 ha

Yta

Bakgrund

Markhyresförhandlingar har hållits med intresserade markägare under åren 2022-2023, varefter vi har inlett diskussioner med Kouvolas stad och andra myndigheter om genomförandet av projekten. I Takamaa-projektet strävar vi efter att gå vidare till licensiering i början av 2024. Byggandet kan börja 2025 och det preliminära datumet för kommersiell produktion är 2025.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att skötas av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Sanni Kontinen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 675 6088
[email protected]