Projects

Tervakoski

Janakkala Under utveckling

Tervakoski i siffror

2026

Driftsättning

84 MWp

Totaleffekt

98 ha

Yta

Bakgrund

Tervakoski solkraftspark planeras i Janakkala. Dess nominella kapacitet är 84 MWp, med driftsättning förväntas ske år 2026.

Projektet är i planeringsfasen och förväntas gå vidare till tillståndsprocessen hösten 2023.

Ytterligare information

Miikka Frantti
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 406 642 143
[email protected]