Loviisa Under utveckling

Tetom i siffror

45 MW

Totaleffekt

8

Antal kraftverk

Bakgrundsfakta

Ilmatar förbereder en vindpark på cirka 45 MW i Lovisa stad i Östnyland. Projekteringsområdet Tetom är beläget öster om Forsby och används i sin helhet för skogsbruk. Åtta kraftverk planeras till vindparken.

Platsen lämpar sig utmärkt för vindkraftsproduktion tack vare de goda vindförhållandena. Dessutom är området ett av de fåtaliga områdena i den kommande landskapsplanen för Nyland som anvisats för denna användning.

 

Projektförberedelser

Delgeneralplanen för vindkraft för Tetom började 2014. I Lovisa utnyttjas den mest avancerade vindkraftstekniken och vindkraftverkets blad har en svephöjd på maximalt 340 meter över havsytan. Projektets miljökonsekvenser utreds i samband med planläggningsprocessen.

Parallell användning av området för annan verksamhet, till exempel bärplockning, är fortfarande tillåtet även efter att vindkraftsparken tagits i drift.

 

Tidsplan för byggandet

Tidsplan för byggandet av vindparken är öppen på grund av att planläggningsprocessen har fördröjts. Målet är att påbörja byggandet i början av 2020-talet och den kommersiella användningen under 2024–2025.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Ägande

Ilmatar driver Tetom vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Loviisa Oy. Projektbolagets hemort är Lovisa.

 

Nuläge

Delgeneralplanen för vindkraft i Tetom är fortfarande inte klar. Du kan läsa materialet från planutkastsfasen via denna länk. Härnäst kommer förslaget till plan att läggas fram för påseende.

 

Mer information lämnas av:

Jussi Mäkinen
Projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]