Loviisa Under utveckling

Tetom i siffror

40 MW

Totaleffekt

5

Antal kraftverk

280 m

Svephöjd

2025

Driftsättning (beräknad)

Bakgrund

Ilmatar förbereder en vindkraftspark med en kapacitet på cirka 40 MW i staden Loviisa i landskapet Nyland. Tetom planeringsområdet ligger öster om Koskenkylä och är helt avsett för skogsbruk. Det finns planer för 5 vindkraftverk i vindkraftsparken. Vindkraftverken kommer att placeras över två kilometer från Koskenkyläs bostadsområden, vilket minskar störningar för befolkningen.

Tack vare goda vindförhållanden passar platsen utmärkt för vindkraftproduktion. Dessutom är området en av de få platser som avsatts för detta ändamål i Nylands landskapsplan. Dessutom är det det enda kända området av liknande storlek i södra Finland som har fått ett positivt utlåtande från Försvarsmakten angående genomförbarheten för projektet.

Byggschemat för vindkraftsparken är för närvarande osäkert på grund av förseningar i detaljplaneprocessen. Målet är att påbörja byggnationen under mitten av 2020-talet. Byggnadsfasen förväntas vara cirka ett år.

Det inhemska företaget Ilmatar äger projektets rättigheter och kommer att förbli dess långsiktiga ägare under hela dess livscykel. En separat dotterbolag, Ilmatar Loviisa Oy, har inrättats specifikt för detta projekt med hemort i Loviisa. Detta ökar projektets positiva ekonomiska effekter i stadsområdet genom att företagsskatterna riktas till Loviisa. Under drifttiden ansvarar Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsparken.

Zoneringen för Tetom-vindkraftsområdet är fortfarande pågående. Materialen från planeringsfasen kan granskas via denna länk. Baserat på feedback har Ilmatar lämnat in reviderade förslagsmaterial till Loviisa stad i början av 2022 och väntar på stadens beslut om att göra dem tillgängliga för allmänheten.

 

 

 

Mer information

Jussi Mäkinen
projektutvecklingsdirektör
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]