Projects

Tetrituuli

Leppävirta I drift

Tetrituuli i siffror

10 MW

Totaleffekt

3

Antal kraftverk

147 / 210 m

Navhöjd / Svephöjd

2017

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Vindparken Tetrituuli förbereddes omsorgsfullt under fem års tid genom att skaffa erforderliga tillstånd och finansiering för projektet. Den färdigställda vindparken har producerat ren energi sedan oktober 2017.

 

Byggande

Ilmatar svarade för byggandet och levererade vindparken som en nyckelfärdig totalleverans med stöd av ett EPC-avtal. Nyckelpartnern i projektet, Vestas, levererade kraftverken av typen V126-3.45 MW till de 147 meter höga tornen.

 

Finansiering och administration

Utöver projektering och byggande svarar Ilmatar för den tekniska och kommersiella administrationen av vindparken genom systerbolaget Ilmatar Service Oy.

 

Mer information om projektet lämnas av

Sami Holappa
TCM-Engineer
Ilmatar Service Oy
+358 40 610 1665
[email protected]