Projects

Torsböle

Kimitoön Under utveckling

Torsböle i siffror

2026

Driftsättning

43 MWp

Totaleffekt

53 ha

Yta

Bakgrund

Torsböle solkraftspark planeras i Kimitoön, cirka 5 kilometer från Kemiö centrum. Dess kapacitet beräknas vara 43 MWp, och det är planerat att tas i drift år 2026.

Projektet har avancerat till tillståndsprocessen i januari 2024.

Administration och drift

Efter färdigställande kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att skötas av Ilmatar Service Oy, ett dotterbolag till Ilmatar.

Ytterligare information

Sami Kallio
Team Leader, Project Development
Ilmatar Energy Oy
+358 40 182 7500
[email protected]