Projects

Tuulimuukko

Lappeenranta I drift

Tuulimuukko i siffror

21 MW

Totaleffekt

7

Antal kraftverk

95 / 150 m

Navhöjd / Svephöjd

2013

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Vindparken Tuulimuukko är belägen i Villmanstrand och var den första vindparken i Södra Karelen när den färdigställdes. Vindparken färdigställdes och togs i produktionsanvändning på sommaren 2013. Vindparken omfattar 7 st. ECO110-vindkraftverk från Alstom. Dessa har en totaleffekt på 21 MW.

 

Ägande

Vindparkens ägande övergick år 2019 till Exilion Tuuli Ky. Exilion Tuuli Ky grundades i april 2019 och ägs av de finländska institutionerna Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Statens pensionsfond.

 

Nuläge

Den tekniska administrationen av vindparken övergick till Ilmatar Service Oy år 2020. Vindparkens produktion och tillgänglighet har motsvarat förväntningarna. Samarbetet med vindparkens investerare, serviceorganisationen och övriga intressenter har fungerat mycket väl.

 

Mer information lämnas av

Rami Kyllönen
TCM-Engineer
Ilmatar Service Oy
+358 40 515 7053
[email protected]