Projects

Väderskär

Åland Under utveckling

Väderskär i siffror

460 mw

Totaleffekt

23

Antal kraftverk

96 km2

Projektområde

Bakgrund

Ilmatar Offshore planerar att bygga och driva havsbaserad vindkraft på två områden norr om Åland, utmärkta som lämpliga i Ålands havsplan. Väderskär är det mindre av dessa.

Vindparken är namngiven efter Väderskär, en av de 6 700 öarna i Ålands skärgård.

Status

Havsbottenundersökning pågår, beräknas vara färdig våren 2023.

Ytterligare information

Stefan Husa
ledande expert inom havsplanering
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]