Projects

Vågskär

Finlands EEZ Under utveckling

Vågskär i siffror

1 960 mw

Totaleffekt

98

Antal kraftverk

367 km2

Projektområde

Bakgrund

Ilmatar Offshore planerar att bygga och driva havsbaserad vindkraft i Finlands exklusiva ekonomiska zon. Vindparken Vågskär är optimalt placerad, nära projektområdena Stormskär och Väderskär i det åländskt territorialvattnet, vilket skapar goda möjligheter till synergi.

Status

Positiva utlåtande för vidare undersökningar från Finlands Försvarsmakt i augusti 2022. Bottenundersökningstillstånd beviljat av statsrådet och Arbets- och näringslivsministeriet i mars 2023.

Lisätiedot

Stefan Husa
ledande expert, havsplanering
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]