Projects

Vartinoja I

Siikajoki I drift

Vartinoja I i siffror

24 MW

Totaleffekt

9

Antal kraftverk

120 / 181 m

Navhöjd / Svephöjd

2015

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Vindparken Vartinoja I är belägen i Siikajoki. Vindparken färdigställdes och togs i produktionsanvändning under hösten 2015. Vindparken omfattar 9 st. ECO122-vindkraftverk från Alstom. Dessa har en totaleffekt på 24,3 MW. Kraftverkens tornkonstruktion omfattar ett betongfundament och ett ståltorn.

 

Ägande

Vindparkens ägande övergick år 2019 till Exilion Tuuli Ky. Exilion Tuuli Ky grundades i april 2019 och ägs av de finländska institutionerna Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Statens pensionsfond.

 

Nuläge

Den tekniska administrationen av vindparken övergick till Ilmatar Service Oy år 2020. Vindparkens produktion och tillgänglighet har uppfyllt förväntningarna. Vindparken har visat sig ha riktigt goda vindförhållanden. Samarbetet med vindparkens investerare, serviceorganisationen och övriga intressenter har fungerat mycket väl.

 

Mer information lämnas av

Rami Kyllönen
TCM-Engineer
Ilmatar Service Oy
+358 40 515 7053
[email protected]