Projects

Västervik 2

Kristinestad Under utveckling

Västervik 2 i siffror

120-180 MW

Totaleffekt

18

Antal kraftverk

350 M

Svephöjd (max.)

2028

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar planerar en vindkraftspark på 120-180 MW i Kristinestad i Österbotten. Västervik 2 ligger i södra delen av Kristinestad, som en utvidgning västerut och norrut av Vindkraftsparken Västervik som för tillfället är under byggnation.

Maximalt 18 vindkraftverk med en maximal svephöjd på 350 meter planeras på området. Det slutgiltiga planläggningsområdet samt vindkraftverkens slutliga antal och placering bestäms under utrednings- och planeringsprocessen de närmaste åren. I planeringen kommer bland annat resultaten från utredningarna som görs i samband med planerings- och miljökonsekvensbedömningen (MKB), utlåtanden, åsikter och diskussioner med intressenter att beaktas.

Aktuellt

Ilmatar har lämnat in planläggningsinitiativ till Kristinestad under våren 2023. Staden förväntas behandla initiativet i oktober 2023. Om planläggningsinitiativet godkänns kan planläggningsprocessen och samtidigt MKB-processen, där projektets miljöpåverkan utreds, påbörjas. Planläggningsprocessen tar ungefär två år. Driftsättningen av Västervik 2 skulle således vara tidigast år 2028.

Ilmatar har grundat projektbolaget Ilmatar Kristiinankaupunki 2 Ab, registrerat i Kristinestad, för Västervik 2 vindkraftspark.

 

Ytterligare information

Helena Arola
projektutvecklingschef
+358 40 869 8695
[email protected]