Projects

Västervik

Kristiinankaupunki I drift

Västervik i siffror

56 MW

Totaleffekt

9

Antal kraftverk

250 M

Svephöjd

2023-2024

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Västervik vindkraftsprojekt är beläget i Kristinestad i området mellan Hedenvägen, riksväg 8 och Storkärrsvägen cirka 28 kilometer söder om Kristinestads centrum. Projekteringsområdet utgörs i huvudsak av obebyggd skogsmark, som används för ekonomibruk, låglänt mark och åkerområden. Utmärkta vindförhållanden, det stora avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att platsen är väl lämpad för vindkraftsproduktion.

För Västerviks vindkraftsområde har en ny delgeneralplan för vindkraft upprättats och den godkändes av Kristinestad våren 2020. Enligt planen kan högst nio vindkraftverk byggas i Västerviks projektområde med en svephöjd på maximalt 250 meter. Projektets miljökonsekvenser har utretts i planläggningsprocessen och i samband med en detaljerad miljökonsekvensbedömning (MKB) som tidigare utarbetats för projektområdet.

Med stöd av delgeneralplanen för vindkraft beviljade Kristinestad i slutet av 2020 bygglov för nio vindkraftverk som uppfyller delgeneralplanen. Projektets delgeneralplan och byggloven har båda vunnit laga kraft. Parallell fritidsanvändning eller annan användning av området är fortfarande tillåtet även efter att vindkraftsparken tagits i drift.

Det planerade byggandet av Västervik vindkraftsprojekt inleddes 2022 och den kommersiella produktionen började 2023.

Efter att vindparkerna har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av dem.

Ilmatar äger Västervik vindkraftspark genom dotterbolaget Ilmatar Kristiinankaupunki Oy. Projektbolagets huvudkontor är Kristinestad.

 

Ytterligare information

Matti Luukkainen
TCM Engineer
+358 44 245 3195
[email protected]