Projects

Verhonkulma

Koski Tl Under utveckling

Verhonkulma i siffror

2025

Driftsättning

75 MWp

Totaleffekt

120 ha

Yta

Bakgrund

Den planerade solkraftsparken i Verhonkulma-området i Koski Tl är avsedd att byggas på högst 120 hektar mark och har potential att generera el med en nominell kapacitet på upp till 75 MWp. Preliminär byggnation kan påbörjas 2024, och kommersiell drift förväntas år 2025.

Vi organiserade ett samrådsmöte för lokala invånare den 17 augusti 2023. Vi tackar de som deltog. Projektet framskrider mot tillståndsfasen under hösten 2023.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att skötas av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Helena Arola
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 869 8695
[email protected]