Projects

Vermassalo

Virdois Under utveckling

Vermassalo i siffror

200 mw

Totaleffekt

20-25

Antal kraftverk

350 m

Svephöjd (max.)

2027-2028

Driftsättning

Bakgrund

Ilmatar Energy Oy:s dotterbolag, Ilmatar Vermassalo Oy, planerar att genomföra ett vindkraftsprojekt med en nominell kapacitet på cirka 200 MW i Vermassalo-området i staden Virdois i norra Pirkanmaa, Finland. Den preliminära planeringsområdet täcker cirka 3 200 hektar och möjliggör placeringen av cirka 20-25 vindkraftverk. Projektets gränser baseras på området för vindkraftverk i Hanhisuo-Vehkamäki enligt den gällande regionalplanen för Pirkanmaa 2040.

Upp till 25 turbiner, med en maximal topphöjd på 350 meter, planeras för området. Projektet utvecklas helt på mark ägd av Finsilva Oyj. Utfallet av planeringen kommer att påverkas av olika faktorer, inklusive planerings- och miljökonsekvensbedömningsprocessen (MKBA), uttalanden, åsikter och samråd med intressenter.

Aktuell situation

Virdois stadsstyrelse har godkänt Ilmatars planeringsinitiativ i sitt möte den 13 februari 2023 för att inleda planeringsprocessen. I sitt möte den 21 augusti 2023, i avsnitt 237, godkände Virrats stadsstyrelse deltagande- och bedömningsplanen för Vermassalo vindkraftspark och beslutade att tillkännage inledningen av planeringsprocessen samt tillgängligheten för deltagande- och bedömningsplanen. Deltagande- och bedömningsplanen för Vermassalo vindkraftsprojektet (OAS) är tillgänglig för visning från den 24 augusti till den 30 september 2023.

Samtidigt med den omfattande planeringen för Vermassalo-projektets vindkraftspark inleds förfarandet för bedömning av miljökonsekvenser (MKBA) enligt MKBA-lagen, där ELY-centralen i Pirkanmaa fungerar som samordnande myndighet. Pirkanmaa ELY-central har gjort miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKBA-programmet) för Vermassalo vindkraftsprojekt tillgängligt för visning från den 24 augusti till den 22 september 2023.

Ett gemensamt offentligt möte för OAS-fasen av den omfattande planeringen för Vermassalo vindkraftsprojekt och fasen för MKBA-programmet för miljökonsekvensbedömningen var tisdagen den 12 september 2023, från kl. 17.00 till kl. 19.00 vid Kurjenkylä bygdegård (Kurjenkyläntie 232).

Ytterligare information

Lauri Vierto
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]