Projects

Viitaselänsuo

Suonenjoki Under utveckling

Viitaselänsuo i siffror

2025

Driftsättning

46 MWp

Totaleffekt

56 ha

Yta

Bakgrund

Den planerade solkraftsparken i Viitaselänsuo-området i Suonenjoki är avsedd att byggas på cirka 56 hektar mark och förväntas generera elektricitet med en nominell kapacitet på 46 MWp.

Projektet befinner sig i planeringsfasen och rör sig framåt mot tillståndsprocessen under hösten 2023. Produktion av förnybar energi kan påbörjas år 2025.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att hanteras av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Anssi Duktig
projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]