Projects

Viluksela

Somero Under utveckling

Viluksela i siffror

2025

Driftsättning

40 MWp

Totaleffekt

48 ha

Yta

Bakgrund

Viluksela solkraftspark planeras för Somero, och dess nominella effekt är beräknad till 40 MWp. Projektet är i planeringsfasen och beräknas tas i bruk år 2025. Tillståndsprocessen har inletts i slutet av år 2023.

Administration och drift

Efter färdigställandet kommer kvalitetsmässig teknisk och kommersiell administration av solparken att skötas av Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Helena Arola
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 869 8695
[email protected]

Anton Sihvonen
markhyresförhandlare
Ilmatar Energy Oy
+358 40 578 2166
[email protected]