Projects

Vornankorpi

Pielavesi Under utveckling

Vornankorpi i siffror

130 mw

Totaleffekt

13+

Antal kraftverk

350 m

SVEPHÖJD

2027

DRIFTSÄTTNING

Bakgrund

Ilmatar förbereder en vindkraftspark på cirka 130 MW i Pielavesi-området i norra Savo. Planeringsområdet Vornankorvi ligger mellan Iso-Panka och Petäjäjärvi och gränsar i öster till Kuopio stad och i söder till Tervo kommun. Upp till 13 vindkraftverk planeras i Pielavesi kommun. Dessutom undersöker man inom ramen för projektet möjligheten att installera några vindkraftverk på Kuopio-sidan av staden. Vindkraftverk med en maximal svephöjd på 350 meter planeras i Vornankorvi-området.

Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och planeringsområdet kommer att klarläggas under de kommande åren under utrednings- och planeringsprocessen. Det slutliga resultatet av planeringsprocessen kommer att påverkas bland annat av undersökningar, åsikter, kommentarer och samråd med intressenter under planerings- och miljökonsekvensbedömningsprocessen (MKB).

Pielavesis tekniska kommitté godkände Ilmattares planeringsinitiativ för Pielavesisidan vid sitt möte den 21 februari 2023. Projektet har fått ett positivt yttrande från försvarsmakten.

Tidsplan för byggandet

Byggandet av vindkraftsprojektet Vornankorvi planeras starta omkring 2025-2026 och produktionen planeras starta omkring 2027.

Förvaltning och drift

När vindkraftparken är färdigbyggd kommer den att förvaltas av Ilmattares dotterbolag Ilmatar Service Oy för högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Ägarförhållanden

Ilmatar främjar Vornankorpi vindkraftsprojektet mot byggnadsfasen genom projektbolaget Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy. Projektbolaget har sitt säte i Pielavesi.

Ytterligare information

Timo Laitinen
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]