Projects

Vornankorpi

Pielavesi Under utveckling

Vornankorpi i siffror

130-180 mw

Totaleffekt

13+

Antal kraftverk

350 m

SVEPHÖJD

2027

DRIFTSÄTTNING

Bakgrund

Bakgrundsinformation
Ilmatar förbereder en vindkraftspark på cirka 130-180 MW i Pielavesi-området i norra Savolax. Planeringsområdet Vornankorvi ligger i området mellan Iso-Panga och Petäjäjärvi och gränsar i öster till Kuopio stad och i söder till Tervo kommun. Upp till 13 vindkraftverk planeras i kommunen Pielavesi. Projektet undersöker också möjligheten att installera upp till 5 vindkraftverk på Kuopios sida av staden. Vindkraftverk med en maximal svephöjd på 350 m planeras för Vornankorviområdet.

Det slutliga antalet vindkraftverk, deras placering och planeringsområdet kommer att klargöras under de kommande åren under studie- och planeringsprocessen. Det slutliga resultatet av planeringsprocessen kommer att påverkas av bland annat studier, åsikter, kommentarer och samråd med intressenter under planerings- och miljökonsekvensbedömningsprocessen (MKB).
Pielavesis tekniska kommitté godkände Ilmattares planläggningsinitiativ för Pielavesi-sidan av området vid sitt möte den 21 februari 2023. Projektet har fått ett positivt utlåtande av försvarsmakten.

 

Status

Bedömningsförfarandet för vindkraftsprojektet Vornankorvi inleddes i augusti 2023 och programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) fanns tillgängligt i augusti-september. Materialet finns fortfarande tillgängligt för nedladdning på projektets MKB-webbplats på www.ymparisto.fi/vornankorpituulivoimaYVA.

För Pielavesi var planen för deltagande och bedömning (OAS) för projektets delregionala utvecklingsplan öppen för samråd samtidigt som MKB-programmet och materialet finns fortfarande tillgängligt på den kommunala webbplatsen: www.pielavesi.fi. Presentationer och offentliga evenemang om projektet, MKB-förfarandet och zonindelningen hölls i både Pielavesi och Kuopio i augusti 2023.

MKB-bedömningsrapporten för projektet kommer att utarbetas under vintern 2024. Rapporten kommer att ta hänsyn till den feedback och de kommentarer som mottagits om MKB-programmet. Tidtabellen för MKB-beskrivningen och datumet för nästa offentliga möte kommer att specificeras senare.

Tidtabell för byggandet
Den planerade byggstarten för vindkraftsprojektet Vornankorvi är cirka 2025-2026 och produktionsstarten är cirka 2027.

Förvaltning och drift
När vindkraftsparken är färdigställd kommer den att förvaltas av Ilmattares systerbolag Ilmatar Service Oy, som kommer att tillhandahålla högkvalitativ teknisk och kommersiell förvaltning.

Ägande
Ilmatar driver vindkraftsprojektet Vornankorpi mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy. Projektbolaget har sitt säte i Pielavesi.

Ytterligare information

Sanni Kontinen
Projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 675 6088
[email protected]

Anton Sihvonen
Land Lease Negotiator
Ilmatar Energy Oy
+358 40 578 2166
[email protected]